Denne sonen følges ikke lengre opp av Fremskrittspartiet. Vi henviser til våre sider på Facebook (Fremskrittspartiet FrP) og til FrP.no.

Fremskrittspartiet

Følges av 140 medlemmer.
Origo Fremskrittspartiet er en sone på Origo. Les mer